À Propos

Depuis 2009, Lightpics héberge des images et des photos de qualités. Jour après jour, le site ne cesse de croître et compte désormais plusieurs millions d'images. Lightpics, à ses débuts francophone, est maintenant reconnu mondialement et est traduit dans pas moins de 26 langues. Son usage est donc des plus simples.

Notre souhait ? S'agrandir de plus en plus et continuer à fournir un service simple, rapide et gratuit aux internautes du monde entier.


Faire un don (merci!!)


Adresse bitcoin : 1P1oTgseW7bnHjCYCspHm243ViTXtR55wP

Sửa hoặc chỉnh cỡ bất kì ảnh nào bởi nhấp vào xem thử
Sửa bất kì ảnh nào bởi chạm vào xem thử
Bạn có thể thêm nhiều ảnh nữa từ máy tính của bạn hoặc thêm địa chỉ ảnh.
Đang tải lên 0 ảnh (0% Hoàn tất)
Danh sách đang được tải lên, nó có thể mất đôi chút thời gian để hoàn thành.
Upload xong rồi!
Đã tải nội dung lên . You can tạo album mới with the content just uploaded.
Đã tải nội dung lên .
You can tạo album mới with the content just uploaded. You must tạo tài khoản or đăng nhập to save this content into your account.
No ảnh have been uploaded
Có lỗi xảy ra, hệ thống không thể xử lý yêu cầu vừa rồi của bạn.
    Lưu ý: Một số ảnh không được upload. xem tiếp
    Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.
    JPG PNG BMP GIF 15 MB